Sự kiện hot
5 tháng trước

5 tháng đầu năm, PVEP đạt hơn 11.500 tỷ đồng doanh thu

Riêng tháng 5, tổng doanh thu của PVEP là 2.478 tỷ đồng, nộp ngân sách là 667 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu là 11.513 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch 5 tháng. Nộp ngân sách nhà nước là 3.155 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch 5 tháng và đạt 65% kế hoạch năm.

Riêng tháng 5, tổng doanh thu của PVEP là 2.478 tỷ đồng, nộp ngân sách là 667 tỷ đồng. Đối với việc vượt mức kế hoạch tháng, bên cạnh yếu tố giá dầu tích cực, PVEP cho biết, 5 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành, thậm chí vượt quá các chỉ tiêu sản lượng khai thác.

Sản lượng khai thác lũy kế 5 tháng là 1,49 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch tháng. Sản lượng khai thác dầu đạt 0,22 triệu tấn (toàn đề án là 0,42 triệu tấn), đạt 110% kế hoạch tháng; sản lượng khí xuất đạt 84 triệu m3 (toàn đề án là 186 triệu m3). 

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết các mỏ hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong tháng 5 gồm cụm mỏ Sư Tử, mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Đại Hùng, mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b)…

Năm 2021, PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng khoảng 0,67 triệu tấn quy dầu, sản lượng khai thác đạt 3,37 triệu tấn quy dầu; phấn đầu nộp ngân sách nhà nước khoảng 4.485 tỷ đồng. Đồng thời, PVEP sẽ đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: