Sự kiện hot
3 năm trước

8 tháng đầu năm, PVTrans ước lợi nhuận đạt 621 tỷ đồng

Nhờ xây dựng định hướng chiến lược tổng thể về trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực vận tải, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường nên doanh nghiệp đã đạt được kết quả tăng trưởng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Thông tin từ Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans MCK: PVT), 8 tháng đầu năm, doanh thu ước 4.930 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm và tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 620,8 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm và tăng 119% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng 6% đạt mức 3.581 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 558,6 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, riêng tháng 7 và 8, PVTrans đạt doanh thu khoảng 1.349 tỷ đồng và lợi nhuận 62,2 tỷ đồng.

Nhờ xây dựng định hướng chiến lược tổng thể về trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực vận tải, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường nên doanh nghiệp đã đạt được kết quả tăng trưởng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. 

Từ đầu năm, doanh nghiệp đã tiếp nhận 3 tàu mới gồm tàu NV Aquamarine chở khí hoá lỏng lạnh (fully refrigerated VLGC - Very Large Gas Carrier) lớn nhất thế giới, với dung tích chở hàng 81.605 cbm; tàu PVT Azura trọng tải 19.945 dwt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thị trường Bắc Mỹ và PVT Dawn khai thác thị trường Trung Đông – Bắc Á.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tài sản ngắn hạn giảm 2% về mức 2.797 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 559 tỷ đồng, giảm 19%. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 1.412,3 tỷ đồng xuống còn 1.313,3 tỷ đồng. Song khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 26% lên 832,7 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 12% lên gần 4.530 tỷ đồng, tương đương 62% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 18% lên 1.632 tỷ đồng, chiếm 51% tổng nợ. Vay và nợ thuê tài chính ở mức 1.291 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hơn nửa nợ vay đến từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) 339,4 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 361 tỷ đồng. Hai tổ chức này cũng là cổ đông lớn của PV Trans, trong đó PVN sở hữu 51% cổ phần và PVcomBank nắm giữ 5,07% vốn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: