Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

9 tháng đầu năm, bánh kẹo Hải Châu báo lãi 5,5 tỉ đồng

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, dù đã tiết giảm các chi phí hoạt động trong kì, nhưng chi phí lãi vay là gánh nặng nên công ty chỉ đem về 5,5 tỉ đồng lãi ròng, bằng 45% cùng kì năm ngoái.

CTCP Bánh kẹo Hải Châu vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 356 tỉ đồng, giảm 36% so với cùng kì.

Trong kì, Giá vốn hàng bán giảm 37%, xuống còn 289 tỉ đồng, lợi nhuận gộp chỉ còn 67 tỉ đồng, giảm gần 33%. Biên lợi nhuận gộp theo đó đạt 19% so với 18% so với cùng kì.

Dù đã tiết giảm các chi phí hoạt động trong kì, nhưng chi phí lãi vay là gánh nặng nên Bánh kẹo Hải Châu chỉ đem về 5,5 tỉ đồng lãi ròng, bằng 45% cùng kì năm ngoái.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Hải Châu đạt 664 tỉ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giữ ở mức 46 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với ngày đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho ở mức 231 tỉ đồng, giảm 28% và chiếm hơn 1/3 tổng tài sản.

Vốn chủ sở hữu đạt 216 tỉ đồng, giảm 8 tỉ đồng so với đầu năm, chiếm 1/3 tổng nguồn vốn. Tổng nợ đi vay của công ty là 309 tỉ đồng, chiếm 47% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm gần 64%, đạt 5,5 tỉ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: