Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

AAM: Doanh thu quí IV sụt giảm 52%

Lũy kế cả năm, Thủy Sản Mekong đạt 121 tỷ đồng doanh thu, giảm 44%. Lỗ gộp 150 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 21 tỷ đồng. Lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp thua lỗ kể từ khi niêm yết (2009).

AAM: Doanh thu quí IV sụt giảm 52% - Ảnh 1

Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (HoSE: AAM) công bố BCTC quý IV/2020 với doanh thu 32 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Chi phí bán hàng và quản lý không thay đổi nhiều, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Thủy Sản Mekong đạt 121 tỷ đồng doanh thu, giảm 44%. Lỗ gộp 150 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 21 tỷ đồng. Lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp thua lỗ kể từ khi niêm yết (2009).

Riêng trong quý IV/2020, doanh nghiệp đạt doanh thu 32 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. Lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi hơn 800 triệu đồng. Giá vốn hàng bán cao khiến doanh nghiệp lỗ gộp 5 tỷ đồng trong kỳ.

Thuỷ sản Mekong cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới giảm lợi nhuận là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp giảm 35 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do doanh thu xuất khẩu trong quý IV/2020 giảm so với cùng kỳ năm trước, tương đương 1,3 triệu USD.

Năm 2020, Thuỷ sản Mekong đặt kế hoạch đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần và 6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu năm và không đạt mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp là 211 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Đáng chú ý là tài sản ngắn hạn giảm 8%, chủ yếu do không còn khoản gửi tiền ngân hàng dưới 3 tháng với số tiền 32 tỷ đồng như cùng kỳ.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: