Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Angimex bán 49% vốn tại công ty con cho Louis Capital

Tính tới 30/9/2021, Angimex đang sở hữu 100% vốn điều lệ AGM Furious, đơn vị mới được thành lập ngày 1/10/2020 và hoạt động trong lĩnh vực bán mô tô, xe máy.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán AGM - sàn HOSE) thông qua chuyển kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại công ty con cho CTCP Louis Capital (Mã chứng khoán TGG – sàn HOSE).

Cụ thể, AGM ký hợp đồng chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Angimex Furious (AGM Furious) cho Louis Capital. Mặc dù vậy, giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ.

Được biết, tính tới 30/9/2021, Angimex đang sở hữu 100% vốn điều lệ AGM Furious, đơn vị mới được thành lập ngày 1/10/2020 và hoạt động trong lĩnh vực bán mô tô, xe máy.

Trong quý 3/2021, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 136% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng của doanh thu cho thấy biên lợi nhuận gộp tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 66,9 tỷ đồng, tặng 56,7%.

Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng nhẹ và ở mức thấp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid và chi phí vận chuyển, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng lần lượt 70,3% và 69,7% neo ở mức cao là 53,5 tỷ và 7,3 tỷ ). Lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 tỷ giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Angimex đạt 2.333 tỷ, tăng 54,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của AGM tăng 106,7% so với đầu năm, đạt 1.677 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt 1.567 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn trong kỳ lên tới 1.111 tỷ đồng chiếm 71% tổng tài sản.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường của Angimex tổ chức vào tháng 7/2021, HĐQT công ty đã thông qua việc nâng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất tăng 79% so với kế hoạch trước đó lên 3.900 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 26% lên 44 tỷ đồng.

Như vậy sau 9 tháng, với kết quản đạt được doanh thu thuần của AGM đạt 60% và lợi nhuận đạt 51% kế hoạch đề ra.

Theo số liệu kiểm toán, trong năm 2020 – 2021, kết quả kinh doanh của Angimex không có nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, trong năm 2020, Angimex đạt 1.961 tỷ đồng doanh thu, giảm 7,5% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế giảm gần 39% – khoảng 25 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của Công ty khá ảm đạm với lãi ròng chỉ gần hơn 2.5 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: