Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ảnh hưởng dịch bệnh, Vietravel lỗ lũy kế 517 tỷ đồng

Kinh doanh dưới giá vốn khiến Vietravel lỗ gộp gần 120 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lỗ sau thuế đã vượt ngưỡng 192 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 24 triệu đồng).

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel (UPCoM: VTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III kém tích cực với doanh thu thuần giảm tới 88% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 57 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến Vietravel lỗ gộp gần 120 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lỗ sau thuế đã vượt ngưỡng 192 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 24 triệu đồng).

Được biết, Vietralvel kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực du lịch nên tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng dịch Covid-19 kéo dài. Đặc biệt, trong quý 3/2021 vừa qua, dịch bệnh có diễn biến phức tạp cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Khoản lỗ đáng lo ngại này của Vietravel đã nâng lỗ lũy kế tính đến cuối quý III vượt ngưỡng 517 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 310 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, Vietravel báo cáo doanh thu thuần đạt 602,8 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng giai đoạn năm trước; lỗ sau thuế ở mức 485,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 73,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, tổng tài sản của Vietravel đạt 1.142 tỷ đồng, giảm gần 40% so với hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là sụt giảm mạnh khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, từ 700,3 tỷ đồng xuống còn 60,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn là sự suy giảm các khoản tiền gửi có kỳ hạn của Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Tại ngày 30/9, nợ phải trả của Vietravel là 1.452 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là gần 515 tỷ đồng, chiếm gần 500 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn, giảm một nửa so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn hơn 650 tỷ đồng.

Trước đó tại báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, kiểm toán đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Vietravel, trong bối cảnh lỗ lũy kế cao và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn nhiều tỷ đồng. Trước tình trạng mất cân đối tài chính trầm trọng, Vietravel đã có động thái muốn cổ phần hóa, giảm tỷ trọng xuống dưới 50% tại Vietravel Airlines cho các đối tác có tiềm lực.

Đồng thời, doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc lại toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh theo hướng holdings. Theo định hướng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, ngoài việc triển khai cổ phần hóa Vietravel Airlines, doanh nghiệp sẽ kiện toàn lại hệ thống kinh doanh du lịch, cũng như sắp xếp lại các công ty thành viên khác.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: