Sự kiện hot
2 năm trước

Bamboo Capital báo lãi quý 2 đạt 316 tỷ đồng, vay nợ tăng mạnh

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 478 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và gấp gần 18 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 336 tỷ đồng, gấp gần 20 lần.

Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 56% lên 814 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp gấp 4 lần cùng kỳ đạt 302,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14% đến 37%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh 262% lên 713,6 tỷ đồng chủ yếu nhờ hơn 320 tỷ đồng từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và gần 386 tỷ đồng lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư; trong khi hai khoản này lần lượt ở mức 100 tỷ và 75 tỷ đồng tại quý II/2020.

Trong kỳ, các chi phí cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể chi phí tài chính gấp 3 lần do gia tăng chi phí lãi vay và chi phí phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Chi phí bán hàng tăng 30%, chi phí quản lý cũng tăng từ 65 tỷ lên hơn 133 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận 316 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, riêng lãi thuộc cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 218 tỷ đồng, gấp gần 14 lần quý II năm ngoái. Đây là mức kỷ lục đạt được trong một quý của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 478 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và gấp gần 18 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 336 tỷ đồng, gấp gần 20 lần.

Tính đến thời điểm ngày 30/6,  tiền và tương đương tiền tăng 42% lên gần 1.285 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng 64%, đạt hơn 21.542 tỷ đồng, tương đương 60% tổng tài sản. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn Điện Gió Khai Long 1, White Magnolia, Công ty Thương mại Vũ Tuân… lên đến 11.996 tỷ đồng, tăng 98,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị hàng tồn kho giảm 7% xuống gần 2.128 tỷ đồng. Một số dự án dở dang đang được triển khai có thể kể đến như  dự án khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity (TP Thủ Đức); dự án nhà máy điện Phú Mỹ; dự án năng lượng điện xanh…

Nợ vay tài chính tăng 187% lên 13.155 tỷ đồng do dư nợ trái phiếu gấp gần 4 lần mức đầu năm, đạt 10.023 tỷ đồng. Riêng nửa đầu năm nay, doanh nghiệp phát hành thêm 7.980 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất 10-11%/năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 248%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: