Sự kiện hot
2 năm trước

Bamboo Capital chào bán 148,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV, sau khi UBCK chấp thuận. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về phương án chào bán 148,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 50% lượng cố phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán.

Giá chào bán 12.000 đồng/cp, số tiền huy động dự kiến đạt hơn 1.785 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, tập đoàn lên kế hoạch dùng 800 tỷ đồng để đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 1 và 2, hơn 985 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động như trả nợ vay, trả tiền mua cổ phần...

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV, sau khi UBCK chấp thuận. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. 

Bamboo Capital cũng vừa phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 2% và phát hành 90 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 900.000 trái phiếu cho 45 trái chủ. Hiện vốn điều lệ của đơn vị là hơn 2.975 tỷ đồng. 

Đồng thời, cũng trong năm, doanh nghiệp dự kiến chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán được xác định bằng 80% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán tính đến ngày HĐQT ra nghị quyết triển khai phương án. Dự kiến vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng lên 5.063 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 478 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và gấp gần 18 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 336 tỷ đồng, gấp gần 20 lần. Với kết quả kinh doanh bán niên, công ty đã đạt khoảng 27% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo kế hoạch năm nay, Bamboo Capital đầu tư tiếp dự án điện mặt trời trang trại 500 MW, điện mặt trời áp mái 200 MW, điện gió ngoài khơi 500 MW, điện gió trên bờ, đặc biệt nghiên cứu điện khí LNG. Mục tiêu đến năm 2023, tổng sản lượng phát điện trong danh mục đạt 2.000 MW.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: