Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bamboo Capital dự kiến đấu giá 250 triệu cổ phiếu ra công chúng

Bamboo Capital sẽ chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện 2:1. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đấu giá 250 triệu cổ phiếu ra công chúng có giá chào bán khởi điểm tối thiểu 70% giá khởi điểm bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường, tính đến ngày ra nghị quyết chào bán.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố nghị quyết triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần; các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, Bamboo Capital sẽ chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện 2:1.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đấu giá 250 triệu cổ phiếu ra công chúng có giá chào bán khởi điểm tối thiểu 70% giá khởi điểm bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường, tính đến ngày ra nghị quyết chào bán. 

Bamboo Capital sẽ dùng 5.000 tỷ đồng dự kiến thu được từ các đợt phát hành góp vốn vào BCG Finanical, qua đó tăng vốn cho Bảo hiểm AAA, phát triển thêm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và hướng đến mục tiêu niêm yết trong ba năm tới.

Thông qua BCG Financial, Bamboo Capital sẽ đầu tư thêm mảng fintech của Công ty Bamboo ID để phát triển ứng dụng ngân hàng số, đầu tư dài hạn vào mảng ngân hàng và M&A các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu BCG đạt 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 221% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu của BCG cho thấy mảng bất động sản của BCG Land ghi nhận 477 tỷ đồng, mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy ghi nhận 211 tỷ đồng, mảng xây dựng – hạ tầng của TCD ghi nhận 445 tỷ đồng, mảng tài chính – bảo hiểm ghi nhận 47 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng kỷ lục, đạt 522,3 tỷ đồng trong quý I/2022, tăng 221% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản góp tỷ trọng lớn với 337,9 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án, cùng với lợi nhuận đột biến đến từ việc chuyển nhượng dự án khách sạn Pegas Nha Trang. Nhờ mảng bất động sản và năng lượng tái tạo tăng trưởng mà biên lợi nhuận gộp của BCG cải thiện đáng kể, tăng lên 42,9% so với mức 32,1% của cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCG ghi nhận tăng 10% so với đầu năm, đạt 41.504 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tài sản cố định. Điều này đã ghi nhận nỗ lực của công ty trong việc đầu tư, đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án.

Cuối quý I/2022, nợ phải trả của BCG là 30.354 tỷ đồng, tăng 1.015 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Dù tổng nợ phải trả vẫn đang ở mức cao, nhưng sự tăng trưởng về nợ qua các quý kể từ đầu năm 2021 đến nay là không đáng kể.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: