Sự kiện hot
3 năm trước

Ban hành các tiêu chí, kiểm định chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng

Nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, theo quy định mới ban hành, có 4 tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của CIC bao gồm các tiêu chí: doanh thu, chênh lệch thu chi, tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ Thống đốc NHNN giao và chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng cung cấp.

Cụ thể, CIC sẽ được xếp loại C (thấp nhất) khi các chỉ tiêu như doanh thu hoặc chênh lệnh thu chi đạt dưới 90% kế hoạch được giao trong kế hoạch tài chính.

CIC cũng bị xếp loại C khi vi phạm một trong các trường hợp như bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng trở lên; không nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại đúng thời hạn bị Thống đốc NHNN nhắc nhở bằng văn bản từ 2 lần trở lên.

Đặc biệt, trong trường hợp người quản lý điều hành của đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì đơn vị cũng sẽ bị xếp loại C.

Để được xếp loại A (cao nhất), CIC phải không có tiêu chí xếp loại C, trong đó tiêu chí 3 (tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ Thống đốc NHNN giao) và tiêu chí 4 (chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng cung cấp) phải được xếp loại A

Quy định mới ban hành cũng nêu rõ cơ chế giám sát và kiểm định chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng.

Theo đó, thông qua Vụ Tài chính - Kế toán, NHNN sẽ giám sát hoạt động ban hành văn bản, cơ chế hoạt động của CIC; giám sát trong quá trình hoạt động của CIC thông qua việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động của CIC đã được phê duyệt; giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của CIC.

Đối với việc kiểm định chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng, NHNN cho biết sẽ thực hiện kiểm định khi có hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Thanh Tùng

Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: