Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) dự chi 164 tỷ đồng trả cổ tức, SCIC dự thu 82 tỷ đồng

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện là cổ đông lớn nhất, với tỉ lệ sở hữu 50,7%. Như vậy, SCIC sẽ nhận về hơn 82 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) vừa công bố về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỉ lệ là 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.500 đồng. 

Như vậy, với hơn 109 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bảo hiểm này dự kiến trích ngân sách để chi trả là hơn 164,4 tỷ đồng. Ngày thực hiện dự kiến là 30/6 tới đây. 

Tại Bảo Minh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện là cổ đông lớn nhất, với tỉ lệ sở hữu 50,7%. Như vậy, SCIC sẽ nhận về hơn 82 tỷ đồng. Hiện ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng Giám đốc SCIC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Bảo Minh.

Hồi tháng 10/2021, Bộ Tài chính đã đề nghị SCIC tập trung triển khai thoái vốn tại Bảo Minh. Tiền thu về phải được nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 20/12, tuy nhiên kế hoạch đã lùi lại tới năm 2022.

Trong cuộc họp ĐHCĐ của Bảo Minh hồi tháng 4 vừa rồi, ông Đinh Việt Tùng, cũng là nhân sự đại diện phần vốn góp của SCIC tại Bảo Minh, cho biết kế hoạch bán vốn tại Bảo Minh và một số đơn vị sẽ do Bộ Tài chính chỉ đạo và cũng phụ thuộc vào tình hình ngân sách Nhà nước.

Với Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng ban hành vào giữa tháng 3 vừa qua, ông Tùng cũng cho biết SCIC sẽ rà soát lại danh mục đầu tư tại tất cả doanh nghiệp, báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính quyết định thời điểm bán. SCIC hiện là cổ đông lớn nhất sở hữu 50,7% vốn của Bảo Minh. Đối với phần vốn của Tập đoàn AXA (Pháp), cổ đông ngoại này cũng chờ SCIC để cùng thực hiện giao dịch.

Về công tác chuẩn bị, toàn bộ hồ sơ bán vốn cơ bản hoàn thành. Chủ tịch Bảo hiểm Bảo Minh cũng khẳng định việc thoái vốn Nhà nước sẽ thực hiện đảm bảo minh bạch, công bố đầy đủ.

Trong quý I/2022, BMI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm của BMI tăng 5%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 9% khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 11%, lên gần 943 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng thấp hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng đến 45% so cùng kỳ, đạt hơn 75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đầu tư tài chính của BMI không khả quan trong quý 1 với doanh thu giảm 29% và chi phí tăng 6% khiến lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 39% so cùng kỳ, còn gần 39 tỷ đồng.

Đây chính là yếu tố khiến lợi nhuận ròng của BMI đi ngang trong quý 1 khi chỉ nhích nhẹ 1% so cùng kỳ, ở mức hơn 71 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BMI giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng các khoản phải thu.

Năm 2022, BMI đặt mục tiêu đạt 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 26% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: