Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bảo hiểm BIDV chia cổ tức tiền mặt 15%

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 13/10/2022.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bảo hiểm BIDV, mã chứng khoán BIC – sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Như vậy, với hơn 117 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bảo hiểm BIDV sẽ phải chi khoảng 175,5 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 13/10/2022.

Trước đó, HĐQT Công ty đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 23/8 và thời gian thanh toán là ngày 20/9. Tuy nhiên, BIC đã thông báo việc thay đổi thời gian như trên, nguyên nhân là theo yêu cầu của VSD đề nghị Công ty điều chỉnh lại để đảm bảo VSD nhận được hồ sơ thông báo thực hiện quyền chậm nhất 8 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

Năm 2022, Bảo hiểm BIDV dự kiến chia cổ tức 12%, và đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm là 3.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 435 tỷ đồng.

Trong đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 đã soát xét, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 1.238 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế giảm 26,92% và 29,78%, tương ứng đạt 162,71 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: