Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bất động sản Cenland (CRE) thông qua phương án vốn hạn mức 100 tỷ đồng tại VPBank

Mục đích cho khoản vay này là để bổ sung vốn phục vụ hoạt động môi giới bất động môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác phù hợp với đăng ký kinh doanh của Cenland.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, HoSE: CRE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Hội sở với hạn mức vay tối đa 100 tỷ đồng.

Biện pháp bảo đảm tiền vay là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Cenland và các tài sản khác huy động tại bên thứ 3 nếu có. Thời gian duy trì hạn mức là 12 tháng với lãi suất vay dự kiến cho khoản vay trên là cộng biên độ 2,5% so với lãi suất tiền gửi, trong đó lãi suất tiền gửi là 6%/năm hoặc có thể thay đổi theo thông báo của VPBank - Hội sở.

Mục đích cho khoản vay này là để bổ sung vốn phục vụ hoạt động môi giới bất động môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác phù hợp với đăng ký kinh doanh của Cenland.

Về tình hình kinh doanh tại CRE, trong quý III/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 754 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp gần 179 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 23,7%, giảm nhẹ so với quý III/2021.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên 15 tỷ đồng, chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay giảm nhẹ còn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng khá cao với 35,7 tỷ đồng (tăng 107% cùng kỳ) và tương tự chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 12 tỷ đồng, lên 66,6 tỷ đồng trong quý này.

Khấu trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận ròng của Cenland còn 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 748 đồng xuống 139 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cenland ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 22% so với cùng giai đoạn 2021. Với kết quả này, Cenland chỉ mới hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Cenland tăng nhẹ so với hồi đầu năm, đạt 6.869 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt tăng thêm 45 tỷ đồng, lên 167 tỷ đồng; ngược lại, tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi dưới 12 tháng và tiền đầu tư mua trái phiếu) giảm gần 720 tỷ đồng, còn 745 tỷ đồng.

Doanh nghiệp phát sinh thêm hơn 1.000 tỷ đồng trong nhóm các khoản phải thu ngắn hạn, đẩy giá trị ghi nhận lên 3.090 tỷ đồng, chiếm 45% tài sản; các khoản phải thu dài hạn cũng tăng hơn 300 tỷ đồng, vượt ngưỡng 2.500 tỷ đồng. Như vậy, có đến 81% tài sản của Cenland là các khoản phải thu, cho thấy chất lượng tài sản không hề tốt của doanh nghiệp.

Đối ứng ở nguồn vốn, nợ phải trả thời điểm hết quý III của Cenland là 3.208 tỷ đồng, tăng 13% sau 9 tháng. Tập trung đến từ nợ vay các tổ chức tín dụng, với dư nợ gần 2.000 tỷ đồng, tăng thêm gần 300 tỷ đồng, ngang ngửa vốn điều lệ của Cenland.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: