Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bất động sản Phát Đạt (PDR) tiếp tục tất toán khoản vay trị giá hơn 700 tỷ đồng

Tính đến thời điểm quý IV/2022, Phát Đạt đã tất toán tổng cộng hơn 1.300 tỷ các khoản vay và mua lại trái phiếu trước hạn.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR), đơn vị vừa tất toán thêm một khoản vay khác trị giá hơn 740 tỷ đồng cho Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietin Bank).

Tính đến thời điểm quý IV/2022, Phát Đạt đã tất toán tổng cộng hơn 1.300 tỷ các khoản vay và mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Phát Đạt đã tất toán hai khoản vay có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc) vào ngày 25/10/2022 và 20/11/2022.

Tiếp đó, ngày 25/11/2022, Phát Đạt tất toán lô trái phiếu phát hành Lần 9 2021 (PDRH2123009), có tổng mệnh giá phát hành là 150 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 và có kỳ hạn là 2 năm.

Ngày 02/12/2022, Phát Đạt mua lại 188,7 tỷ đồng mệnh giá của lô trái phiếu phát hành Lần 7 2021 (PDRH2123007).

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2022 đạt 25.797,5 tỷ đồng, tăng 25,5%; tài sản ngắn hạn tăng 39% lên 21.289,5 tỷ đồng; trữ tiền giảm 90% xuống 50,7 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 199% lên 1.986 tỷ đồng; phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 165% lên hơn 2.000 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 225% lên 3.622 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng gần 10% lên 13.378 tỷ đồng; trong kỳ PDR chủ yếu rót thêm vào dự án Bình Dương Tower với số tiền hơn 720 tỷ đồng lên 2.321 tỷ đồng; và rót thêm vào dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (dự án Astral City) trên 444 tỷ đồng lên 1.396,3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 24% lên 15.395 tỷ đồng; nợ ngắn hạn tăng 30,5% lên 11.399 tỷ đồng; tổng vay nợ tăng 53,6% lên hơn 5.265 tỷ đồng; trong đó tính đến cuối tháng 9/2022 có 2.846,5 tỷ đồng phát hành trái phiếu; Công ty vay 270 tỷ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam), vay Công ty TNHH Dịch vụ Giải pháp công nghệ Hoàng Anh 50 tỷ đồng, vay ông Đoàn Đức Luyện 100 tỷ đồng, vay ông Dương Vũ Hiền 130 tỷ đồng và vay ACA Vietnam Real Estate IIILPP số tiền 720,3 tỷ đồng.

Trong quý III/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 11 tỷ đồng giảm tới 99%; giá vốn bán hàng cũng giảm mạnh tương đương xuống 4,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm từ 856 tỷ xuống còn 6,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng hơn 2.715 lần lên 1.249 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 79,5% lên hơn 8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,8% lên hơn 66 tỷ đồng.

PDR cho biết, vào ngày 18/10/2022, công ty hoàn thành việc chuyển nhượng tiếp 26% vốn chủ sở hữu trong Công ty CP Địa ốc Sài Gòn KL cho Công ty TNHH Bất động sản Gemini, nâng tổng số lượng cổ phần tại Sài Gòn KL đã được chuyển nhượng lên 72% theo như kế hoạch thanh lý khoản đầu tư này.

PDR trình bày khoản lãi từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư trong Sài Gòn KL trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2022 như là hoạt động thanh lý khoản đầu tư vào công ty con. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PDR trong quý III/2022 đạt 711,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, PDR ghi nhận doanh thu đạt 1.490 tỷ đồng, giảm 37,7%; lãi sau thuế đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Hạ Lam
Theo KTDU

Từ khóa: