Sự kiện hot
3 năm trước

BĐS An Gia phát hành cổ phiếu chia cổ tức và bổ sung nguồn vốn

Công ty dự kiến phát hành hơn 8,27 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG - sàn HOSE) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 8,27 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành là 82 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ chào bán hơn 82,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua thêm 01 cổ phiếu mới). Giá cổ phiếu 10.000đồng/ cổ phiếu. 

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến là 827,5 tỷ đồng. Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, theo dự kiến sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trong quý 2/2021, An Gia ghi nhận doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, gấp 15 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận đến 202 tỷ đồng, phần lớn doanh thu này đến từ thu nhập hợp lý của khoản đầu tư. Bên cạnh đó, AGG còn có khoản lợi nhuận từ liên doanh liên kết gần 75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 14 tỷ đồng. 

Nhờ đó, lãi ròng trong quý 2 đạt gần 190 tỷ đồng, đi ngang so cùng kỳ chủ yếu đến từ việc tăng lợi nhuận gộp từ bán hàng do ghi nhận doanh thu bàn giao dự án River Panorama quận 7, TP HCM.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia đạt doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 195 tỷ đồng, tăng 3%.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. An Gia có gần 7.032 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 23%, đều là các bất động sản dở dang đang được công ty xây dựng, dự kiến khi hoàn thành bàn giao sẽ đem lại kết quả kinh doanh khả quan như dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM), The Standard (Bình Dương)...

Cũng tại cuối quý 2, nợ phải trả của An Gia tăng 27% so với đầu năm, ghi nhận hơn 9.764 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 3.166 tỷ đồng; nợ vay tài chính ngắn ghi nhận mức 878 tỷ đồng, nợ vay tài chính dài hạn ở mức 1.666 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: