Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

BĐS An Gia sẽ phát hành thêm gần 29 triệu cổ phiếu

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

CTCP Bất động sản An Gia (AGG –sàn HOSE) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành 28,96 triệu cổ phiếu, gồm 20,69 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới với bán 10.000 đồng/CP và gần 8,28 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Tổng số tiền dự kiến huy động được là 206,88 tỷ đồng, Bất động sản An Gia sẽ dùng để cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án tại Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM và bổ sung vốn lưu động thanh toán nợ vay ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gấp 6 lần cùng kỳ khi đạt hơn 84 tỷ đồng, chủ yếu từ bán và cho thuê căn hộ. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 12,2% ở cùng kỳ lên 107%.

AGG cũng ghi nhận khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết 15,7 tỷ đồng. Công ty cũng thu về gần 61 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương tăng 11%, nhờ lãi tiền gửi và cho vay.

Khấu trừ các chi phí và thuế, An Gia báo lãi ròng 9,2 tỷ đồng trong quý 3, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng, An Gia đạt hơn 687 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 205 tỷ đồng lãi ròng, gấp 9 lần về doanh thu và tăng 3% về lợi nhuận; tương ứng thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản cuối quý xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 61% tổng giá trị tài sản, tương đương gần 7.221 tỷ đồng và tăng gần 30% so với đầu kỳ. 

The Sóng, Westgate, The Standard là những dự án chiếm phần lớn giá trị tồn kho với gần 5.700 tỷ.   

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm, từ 519 tỷ đồng về 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, An Gia đang ghi nhận trên 3.300 tỷ đồng tiền khách hàng các nhân trả trước để mua căn hộ dự án.

Nợ phải trả của An Gia gần 9.378 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm gần 2.348 tỷ đồng, giảm 5%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: