Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Becamex IDC tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt

Doanh nghiệp dự chi 414 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2020, ngày trả 6/9. Ngày chốt danh sách vào ngày 23/7.

Becamex IDC Corp (HoSE: BCM) thông báo chốt danh sách cổ động thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, 1 cổ phiếu nhận 400 đồng.

Doanh nghiệp dự chi 414 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2020, ngày trả 6/9. Ngày chốt danh sách vào ngày 23/7.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 6.505 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.986 tỷ đồng, cùng giảm trên 20% so với năm 2019.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Becamex IDC trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 8%, gấp đôi mức kế hoạch đề ra từ kỳ họp ĐHĐCĐ năm trước cũng như thực hiện năm 2019 là 4%.

Năm 2021, Becamex đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 8.900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng, tăng 5%. 

Doanh nghiệp dự tính tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 30/6 nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hủy bỏ. Đến khi tình hình dịch được kiểm soát, Becamex IDC sẽ tiến hành mời hợp trong thời gian sớm nhất.

Thay vào đó, doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, thay thế điều lệ, quy chế hoạt động HĐQT, BKS, lựa chọn công ty kiểm toán 2021 và thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Ngày chốt danh sách cổ đông cũng là ngày 23/7.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: