Sự kiện hot
3 năm trước

Becamex IJC đấu giá 97 triệu cổ phiếu

Becamex IJC sẽ tổ chức phiên đấu giá công khai 80 triệu cổ phiếu vào 9h00 ngày 18/12 tới đây. Giá khởi điểm là 12.500 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và tăng vốn lên 2.171 tỷ đồng, tăng 58%.

Becamex IJC đấu giá 97 triệu cổ phiếu - Ảnh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo có 33 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng gần 97 triệu cổ phiếu Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC).

Becamex IJC sẽ tổ chức phiên đấu giá công khai 80 triệu cổ phiếu vào 9h00 ngày 18/12 tới đây. Giá khởi điểm là 12.500 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và tăng vốn lên 2.171 tỷ đồng, tăng 58%.

Trong đợt đấu giá lần này, 31 cá nhân nước đăng ký mua 87,9 triệu cổ phiếu và 2 nhà đầu tư tổ chức mua 9 triệu cổ phiếu. Phiên đấu giá không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu IJC đang được giao dịch ở mức giá 16.250 đồng/cp, tăng trần 2 phiên liên tiếp và tăng gần 48% so với cuối tháng 10. Như vậy, giá khởi điểm đang thấp hơn 23% so với thị giá.

Doanh nghiệp cho biết sẽ dùng nguồn tiền thu được để thanh toán tiền sử dụng đất dự án Sunflower, dự án Aroma và bổ sung vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2020 IJC ghi nhận doanh thu đạt 298,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,3 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 62% và 0,2% so với cùng kỳ. trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ năm 16,1% lên 45,8%.

Trong kỳ, các chi chi phí khác biến động không đáng kể ngoại trừ chi phí tài chính tăng tới 54,9% lên 41,2 tỷ đồng.

Trong quý III/2020 IJC ghi nhận doanh thu với bên liên quan không đáng kể, vì vậy biên lợi nhuận gộp tăng cao.

Ngoài ra, trong quý III/2020 chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu do chi phí lãi vay là 24,4 tỷ đồng, cũng như chi phí dịch vụ ngân hàng 3,4 tỷ đồng, chi phí lãi cổ tức trả chậm 13,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.839,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,7% và giảm 10,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm IJC hoàn thành 89,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020 IJC đặt kế hoạch doanh thu là 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 250 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28% và giảm 12% so với thực hiện năm 2019.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: