Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Becamex thành lập doanh nghiệp điện vốn 100 tỷ đồng

Doanh nghiệp được thành lập sẽ có vốn 100 tỷ đồng, Becamex nắm giữ 36% vốn điều lệ. Doanh nghiệp hoạt động chính là truyền tải và phân phối điện năng, điện năng mặt trời đến cấp điện áp 110KV, đầu tư phát triển lưới điện, phân phối bán lẻ điện, quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện đến cấp điện áp 110KV…

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, mã chứng khoán BCM - sàn HOSE) thông qua việc thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Becamex –Vsip.

Cụ thể, doanh nghiệp được thành lập sẽ có vốn 100 tỷ đồng, Becamex nắm giữ 36% vốn điều lệ. Doanh nghiệp hoạt động chính là truyền tải và phân phối điện năng, điện năng mặt trời đến cấp điện áp 110KV, đầu tư phát triển lưới điện, phân phối bán lẻ điện, quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện đến cấp điện áp 110KV…

Trong quý I/2022, Becamex ghi nhận các mảng kinh doanh chính của BCM gồm kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư và bán hàng hóa đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 2021, nhờ đó tổng doanh thu tăng nhẹ 2%, lên hơn 1,433 tỷ đồng. Giá vốn được tiết giảm đến 25%, đồng nghĩa biên lãi gộp tăng từ 41% lên 57%, dẫn đến lãi gộp tăng 41%, lên gần 821 tỷ đồng.

Dù vậy, việc biên lãi gộp tăng lại là điểm sáng duy nhất của BCM trong 3 tháng đầu năm 2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính và từ công ty liên doanh, liên kết đều lần lượt giảm 28% và 38%. Trong khi đó, các chi phí như chi phí lãi vay (tăng 74%), chi phí bán hàng (tăng 29%) và chi phí quản lý (tăng 15%) đều tăng đáng kể.

Hệ quả, dù lãi gộp tăng mạnh nhưng lãi ròng quý 1/2022 của BCM vẫn giảm 7% so với cùng kỳ, còn gần 425 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCM ghi nhận hơn 49.5 ngàn tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và tiền gửi tăng 32% do Công ty tăng mạnh các khoản tiền gửi ngân hàng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 25%, chủ yếu do giảm các khoản phải thu khách hàng.

Tương tự tổng tài sản, nợ phải trả của BCM gần như đi ngang so với đầu năm, duy trì ở mức gần 32 ngàn tỷ đồng. Dù nợ vay ngắn hạn giảm đến 21% nhưng tổng nợ vay của Công ty chỉ giảm 5% so các khoản dài hạn vẫn chiếm đa số.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: