Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 128,44%

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp bia cần bỏ số tiền hơn 51 tỷ đồng để thực hiện.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) thông báo ngày 14/7 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. 

Thời gian thanh toán dự kiến vào 28/7. Tỷ lệ thực hiện đạt 128,44%, tức 1 cổ phiếu nhận được 12.844 đồng. Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp bia cần bỏ số tiền hơn 51 tỷ đồng để thực hiện.

Mức chia cổ tức này thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 326,65% do năm 2021, kinh doanh khó khăn hơn dự kiến, SST chỉ đem về 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng 40% kế hoạch.

Bia Sài Gòn Sông Tiền là một công ty luôn chia, thưởng cho cổ đông với tỷ lệ cao. Năm 2020, doanh nghiệp này cũng đã chia cổ tức với tỷ lệ 273,2%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận về 27.326 đồng; còn năm 2019 chia với tỷ lệ 347,6%. Năm 2022, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế gấp đôi đạt 110 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 264,6%.

Trước đó, vào năm 2020, doanh nghiệp đã từng chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới tỷ lệ 347,6%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 34.760 đồng.

Cổ phiếu SST của Bia Sài Gòn Sông Tiền được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM từ giữa tháng 7/2018 với khối lượng chứng khoán 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 40 tỷ đồng. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: