Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Biwase dự chi 231 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Uớc tính Công ty sẽ phải chi 231,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là tháng 4/2022.

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán BWE - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng. Uớc tính Công ty sẽ phải chi 231,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là tháng 4/2022.

kết thúc quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 651,7 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, kéo doanh thu 9 tháng giảm 2,96%, xuống còn 2.101 tỷ đồng.

Kết quả này phần nào đã được dự báo trước trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng bởi tác động của Covid-19 và Công ty thực hiện giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân cư và 31,38% cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, bệnh viện, trường học trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương, trong tháng 8-9/2021.

Chính sách giảm giá nước được đánh giá là nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu nước sạch - mảng kinh doanh chủ lực của Công ty - bị ảnh hưởng. Đối với các mảng xử lý rác và nước thải, dù đang chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận, nhưng cũng bị tác động do sự đình trệ hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cũng như việc chậm giải ngân vốn ngân sách.

Tuy vậy, về chỉ tiêu lợi nhuận, Biwase vẫn ghi nhận kết quả tích cực, với lợi nhuận trước thuế đạt 179,7 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 13,62%, đạt 158,6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính gặp khó khăn, hoạt động tài chính của Công ty lại đạt kết quả khả quan nhờ doanh thu tài chính đạt 31,2 tỷ đồng, tăng 70%, trong khi chi phí giảm hơn 50%, xuống chỉ còn 30,2 tỷ đồng.

Theo ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Biwase, nhờ biến động của thị trường chứng khoán, trong quý III/2021, Công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn với số tiền 11,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 phải trích lập 19,92 tỷ đồng). Đồng thời, Công ty ghi nhận doanh thu từ lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia tăng 12,93 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt 506,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành hơn 95% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT cho biết trong điều kiện bình thường, dịch bệnh được kiểm soát, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2022 đạt 3.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, mảng nước vẫn đóng góp lớn nhất với 2.200 tỷ đồng, tăng 10%; mảng xử lý rác thải 850 tỷ đồng, tăng 20% và xử lý nước thải 200 tỷ đồng, gần gấp đôi ước thực hiện 2021.

Doanh nghiệp sẽ mở rộng mạng lưới khách hàng để doanh thu nước tăng 10%. Doanh thu mảng rác tăng 21% một phần nhờ giá xử lý rác sinh hoạt có thể được phê duyệt tăng 10%. Sản lượng rác công nghiệp năm 2022 dự kiến tăng 15%, thị phần rác công nghiệp sẽ gia tăng mạnh trong các năm tới từ mức 30% hiện tại. Lãnh đạo Biwase kỳ vọng biên lợi nhuận năm 2022 sẽ cải thiện mạnh nhờ tăng trưởng mảng điện mặt trời áp mái, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bán một phần ra ngoài.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: