Sự kiện hot
10 tháng trước

BMS muốn phát hành riêng lẻ 43 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị huy động là 430 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu BMS tăng 5 phiên liên tiếp lên mức 20.000 đồng/cp, gấp đôi giá phát hành riêng lẻ và gấp 4 lần so với đầu năm.

Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM:BMS) dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/8 để trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 43 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 75% lượng cổ phần đang lưu hành.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 500 tỷ lên 930 tỷ đồng. Mục đích phát hành để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty. Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay, sau khi UBCK chấp thuận.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị huy động là 430 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu BMS tăng 5 phiên liên tiếp lên mức 20.000 đồng/cp, gấp đôi giá phát hành riêng lẻ và gấp 4 lần so với đầu năm.

Đối tượng chào bán dưới 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, được lựa chọn theo tiêu chí có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành và hỗ trợ công ty trong hoạt động quản trị và tài chính. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trước đó, công ty chứng khoán mới đây đã huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn là 16/6/2022. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi suất cố định 9%/năm được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, giấy tờ có giá…).

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động đạt 322,6 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 93% lên hơn 309 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu môi giới và nghiệp vụ tư vấn tài chính cũng tăng so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động giảm 30% so với nửa đầu năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ gần 36 tỷ đồng cùng kỳ và gấp 3 lần kế hoạch năm. 

Tính đến thời điểm ngày 30/6, công ty không có nợ vay tài chính và đã trả xong 180 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn phát hành cho Ngân hàng TMCP Nam Á. Quy mô tài sản đi ngang ở mức 864 tỷ đồng, trong đó 93% đến từ khoản tiền và tương đương tiền (190,5 tỷ); các tài sản ghi nhận thông qua lãi/lỗ (616,7 tỷ), riêng giá trị cổ phiếu EIB và NAB lên đến gần 312 tỷ và 70 tỷ đồng. Tạm tính theo giá cổ phiếu tại thời điểm 30/6, công ty chứng khoán đang sở hữu hơn 10 triệu cổ phần tại Eximbank và khoảng 3 triệu đơn vị Nam A Bank.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: