Sự kiện hot
3 năm trước

Bộ Tài Chính sắp nhận được hơn 480 tỉ đồng cổ tức từ Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 10/12, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chi khoảng hơn 700 tỉ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương với tỉ lệ 10%. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Bộ Tài chính sẽ nhận được hơn 480 tỉ đồng

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) vừa ban hành nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỉ lệ 10%.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi khoảng 701 tỉ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2019, ngày thực hiện chi trả cổ tức 10/12/2019.

Hiện cổ đông lớn của Tập đoàn gồm Bộ Tài Chính (nắm giữ 68,84% cổ phần), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo nắm giữ 17,48% cổ phần, Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 3,16%.

Tính đến 30/9/2019, vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 14.237 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó thặng dư vốn cổ phần 3.713 tỉ đồng.

Bên cạnh trả cổ tức, mới đây, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn huy động.

Theo đó, tập đoàn sẽ chào bán 41,4 triệu cổ phiếu vào quí IV. Nguồn vốn huy động được phân bổ gồm 2.500 tỉ đồng tăng vốn cho các đơn vị thành viên, 200 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phần còn lại bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Bảo Việt.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kì năm trước. Nguyên nhân chính tăng trưởng lợi nhuận có lẽ là sự tăng mạnh doanh thu phí bảo hiểm thuần trong kì.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: