Sự kiện hot
12 tháng trước

Bóng đèn Rạng Đông báo lãi 2020 tăng 2,6 lần

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Rạng Đông tăng trưởng hơn 15%, đạt 4.922 tỷ đồng. Lãi sau thuế thu về 336 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần mức thực hiện năm 2019 và đánh dấu khoản lãi cao nhất mà công ty này từng ghi nhận kể từ năm 2005 đến nay.

Bóng đèn Rạng Đông báo lãi 2020 tăng 2,6 lần - Ảnh 1

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) công bố kết quả kinh doanh quí IV/2020 với mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn ở mức 30%, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần cũng tăng thêm hơn 6 điểm phần trăm lên 72,94%. 

Giá vốn cao làm lợi nhuận gộp của Rạng Đông giảm nhẹ 1,9%, thu về 504 tỷ đồng trong quý IV bất chấp doanh thu tăng. Biên lãi gộp co về 27%, trong khi cùng kỳ năm 2019 là 33,11%.

Chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh ở mức 19% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 164%, lần lượt đạt 250,9 tỷ đồng và 71,8 tỷ đồng trong quý IV.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý IV đạt 128 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ sau thuế gần 36 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Rạng Đông tăng trưởng hơn 15%, đạt 4.922 tỷ đồng. Lãi sau thuế thu về 336 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần mức thực hiện năm 2019 và đánh dấu khoản lãi cao nhất mà công ty này từng ghi nhận kể từ năm 2005 đến nay.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, một điểm sáng là khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền khá dồi dào ở mức 979 tỷ đồng, tăng thêm hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Rạng Đông tại thời điểm chốt quý IV là hơn 2.947 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn là hơn 1.845 tỷ đồng, chiếm 62% nợ phải trả.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: