Sự kiện hot
4 tháng trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 11/6

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 38.321 tỷ đồng, tăng 2,56% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.321 tỷ đồng (giảm 26,76%).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thị trường TPCP sơ cấp

Theo bản tin thị trường trái phiếu của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần từ 7/6 đến 11/6/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 7.000 tỷ, 4.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Kết quả: lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 2,21 giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 83% tại mức lãi suất 2,21% - tăng 0,01% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 2,34 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 61% tại mức lãi suất 2,46% - tăng 0,01% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 0,94 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 35% tại mức lãi suất 3,05% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Trong tuần tới, dự kiến KBNN sẽ gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại 3 kỳ hạn: 7, 15 và 20 năm.

Tổng lượng phát hành TPCP trong tuần vừa qua đạt 8.770 tỷ đồng, bằng 70% so với khối lượng dự kiến. Như vậy, sau 02 tuần đầu tiên của tháng 6, KBNN đã hoàn thành 93% kế hoạch phát hành quý và 38% kế hoạch phát hành cả năm.

Luỹ kế từ đầu năm 2021 tới nay, tổng lượng phát hành TPCP đạt trên 132 nghìn tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu gần như đi ngang trong tuần qua, khi các kỳ hạn dưới 30 năm tăng nhẹ 0,01%; trong khi lãi suất kỳ hạn 30 năm tiếp tục duy trì ở mức 3,05%.

Lượng tiền nhàn rỗi tăng, với số dư tiền gửi của KBNN ở hệ thống NHTM tăng lên mức 63.000 tỷ đồng tính tới cuối tháng 5, có thể là yếu tố khiến KBNN giảm việc đẩy mạnh phát hành TPCP trong tuần vừa qua, cũng như lượng gọi thầu dự kiến trong tuần tới.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Thị trường TPCP thứ cấp

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 38.321 tỷ đồng, tăng 2,56% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.321 tỷ đồng (giảm 26,76%).

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong tuần vừa qua, với tổng giá trị 146 tỷ đồng. Cụ thể, đã có 772 tỷ đồng được mua vào, trong khi 627 tỷ đồng bị bán ra. Như vậy, luỹ kế từ đầu năm tới nay, lượng mua ròng của khối ngoại tiếp tục tăng, đạt mức 6.742 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Lợi suất trên thị trường thứ cấp trong tuần qua có diễn biến giảm ở các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, với mức giảm lần lượt là 0,04%; 0,03%; 0,06% và 0,03% xuống 1,09%; 1,33%; 2,18% và 2,46%. Ngược lại, lợi suất PCP kỳ hạn 20 năm giữ nguyên không đổi ở mức 3,05%/năm.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Trong tuần qua, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia có chung diễn biến giảm, với mức giảm lần lượt là 0,06%; 0,08%; 0,21% và 0,02%. Ngược lại, lợi suất PCP kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc tăng 0,02% so với tuần trước đó.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Thanh Thanh

Theo KTDU

Từ khóa: