Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

C47 chốt danh sách chi trả cổ tức

Thông báo ngày 6/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

C47 chốt danh sách chi trả cổ tức  - Ảnh 1

Công ty Xây dựng 47 (HoSE: C47) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu. Trong đó, doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 3% và phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu tỷ lệ 7%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 170 tỷ lên 187 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 9 tháng ghi nhận doanh thu tăng 86% lên 998 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 12,7 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9, doanh nghiệp xây dựng có 8 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 53,4 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 32,7 tỷ thặng dư vốn cổ phần trên số vốn điều lệ 170,2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết trong kỳ các công trình Tân Mỹ và Đồng Mít được tập trung thi công đáp ứng kịp tiến độ vượt lũ năm 2020 theo yêu cầu chủ đầu tư nên doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, doanh nghiệp cũng giảm dần hạn mức tín dụng nên chi phí lãi vay giảm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: