Sự kiện hot
6 tháng trước

Cả năm 2020, PV Oil lỗ lũy kế 899 tỷ đồng

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PV OIL giảm 37% xuống 50.010 tỷ đồng; lỗ ròng 177 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 325 tỷ đồng. Trong đó riêng công ty mẹ lỗ 124 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2020 là 899 tỷ đồng.

Cả năm 2020, PV Oil lỗ lũy kế 899 tỷ đồng - Ảnh 1

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL - Mã: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.091 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ quý IV/2019. Do giá dầu Brent bình quân quý IV giảm 33%, giá vốn của PV OIL đã giảm 58% so với cùng kỳ giúp lãi gộp giảm 1% còn 621 tỷ đồng.

Biên lãi gộp được cải thiện ở mức 7% so với 3% cùng kỳ. Các chi phí hoạt động được tiết giảm cùng với khoản lợi nhuận khác ghi nhận 70 tỷ đồng so với 11 tỷ đồng cùng kỳ đã giúp công ty ghi nhận mức lãi sau thuế 190 tỷ đồng, tăng 459%.

Kết quả, PV OIL báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 142 tỷ đồng, tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PV OIL giảm 37% xuống 50.010 tỷ đồng, lỗ ròng 177 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 325 tỷ đồng. Trong đó riêng công ty mẹ lỗ 124 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2020 là 899 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của PV OIL xấp xỉ 22.050 tỷ đồng, giảm hơn 4.400 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Khoản mục tiền và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đã tăng thêm 1.100 tỷ đồng lên 9.455 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: