Sự kiện hot
5 ngày trước

Camimex Group dự kiến phát hành 9 triệu cổ phiếu chia cổ tức

Công ty dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu phổ thông chia cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

CTCP Camimex Group (mã chứng khoán CMX - sàn HOSE) mới thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu phổ thông chia cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 90,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán Công ty mẹ (hơn 49 tỷ đồng) và thặng dự vốn cổ phần (hơn 41,8 tỷ đồng).

Đồng thời, Camimex Group cũng dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP. Trong đó, Công ty sẽ phát hành 900.000 cổ phiếu thưởng cho cho cán bộ nhân viên và chào bán 1,1 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên giá 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh của Camimex Group, trong quý I, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 471 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế đạt 25 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Công ty cho biết, nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng trưởng số lượng và cơ cấu bán hàng thay đổi, nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá giữa 2 kỳ.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: