Sự kiện hot
4 tháng trước

Cảng Đình Vũ dự chi 60 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 60 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Thời gian chốt danh sách vào ngày 17/1.

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết và thời gian chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Cảng Đình Vũ sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 27/1.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 60 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Thời gian chốt danh sách vào ngày 17/1.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 156,6 tỷ đồng, tăng 10,6% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó chi phí vốn lại tăng cao hơn ở mức 16,4% dẫn đến lợi nhuận gộp còn 76,6 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý doanh thu tài chính quý 3/2021 đạt hơn 38,2 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Phía công ty cho biết do trong tháng 9/2021 Công ty có khoản cổ tức từ Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ chuyển về được ghi nhận doanh thu tài chính là 30,7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí thuế, Kết quả, quý 3/2021 Cảng Đình Vũ đạt 99,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,5 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của DVP đạt 455,2 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 265,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 218,5 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: