Sự kiện hot
3 tháng trước

Cảng Quảng Ninh báo lãi quý 2 đạt 29 tỷ đồng tăng 51%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 13% xuống 597,3 tỷ đồng, trong khi đó lãi ròng đạt 46,6 tỷ đồng, tăng trưởng 68%.

Công ty Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 113,4 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp lý giải, quý II năm nay không ghi nhận doanh thu từ kinh doanh hàng hóa nông sản, trong khi mảng này mang về hơn 393 tỷ đồng vào quý II/2020. Tiền thu từ hàng hóa qua cảng và vận chuyển hàng hóa cũng giảm 9% còn hơn 9,6 tỷ đồng. Các hoạt động chính khác như bốc xếp, lưu kho bãi ghi nhận mức tăng 23% lên gần 95 tỷ đồng. 

Mặc dù doanh thu giảm nhưng giá vốn giảm nhiều hơn nên lãi gộp đạt 39,9 tỷ đồng, tăng 16%. Biên lãi gộp tăng từ 7% lên 35%.

Doanh thu tài chính giảm 52% về mức 32,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 73% xuống 17,6 tỷ đồng và chi phí quản lý giảm 7%. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty cảng đạt 29,3 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 13% xuống 597,3 tỷ đồng, trong khi đó lãi ròng đạt 46,6 tỷ đồng, tăng trưởng 68%. 

Tính đến thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp có 844,8 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, chiếm 68% tổng tài sản. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 43% lên hơn 33 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 7% đạt 160 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 35% xuống gần 500 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho ở mức 41, tỷ đồng, giảm nhẹ 1 tỷ đồng so với đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: