Sự kiện hot
5 tháng trước

Cao su Đà Nẵng muốn vay tối đa gần 600 tỷ để mở rộng nhà máy sản xuất lốp

Cao su Đà Nẵng thông qua việc huy động vốn tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính để thực hiện dự án.

CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án vay vốn nhằm đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thực hiện vay tín dụng hạn mức tối đa 597,78 tỷ đồng, tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ dự án “đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm” và các tài sản hợp lý khác.

Cao su Đà Nẵng thông qua việc huy động vốn tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính để thực hiện dự án.

Trong quý III/2022 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 77 tỷ đồng tăng lần lượt là 46%, 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng do doanh thu tiêu thụ tăng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,4% cùng kỳ năm ngoái lên 16,9% trong quý III.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của DRC ghi nhận 3.784 tỷ đồng tăng 24%, lợi nhuận sau thuế là 227 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, DRC đặt kế hoạch doanh thu là 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 256 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã đạt 85% mục tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của DRC đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 469 tỷ đồng, chiếm 13% tài sản.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với giá trị hơn 1.770 tỷ đồng cuối quý III, tăng 24% so với đầu năm và chủ yếu là hàng mua đang đi trên đường, thành phẩm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 797 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn, tăng 39% so với đầu năm. Cuối tháng 9, vốn chủ sở hữu của DRC là 1.828 tỷ đồng với 238 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: