Sự kiện hot
6 năm trước

Cao su Phước Hòa 9 tháng lãi 284 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Với giá bán bình quân 41,4 triệu đồng/tấn, sản lượng tiêu thụ 20.628 tấn, trong 9 tháng đầu năm, cao su Phước Hòa đạt doanh thu 855 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 284 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong quý IV/2017.

Cao su Phước Hòa vượt kế hoạch lãi năm 2017 chỉ sau 9 tháng

Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu trực tiếp đạt 362 tỷ đồng, giá bán trung bình 43,7 triệu đồng/tấn, doanh thu nội tiêu đạt 485,4 tỷ đồng với giá bán trung bình 40 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu gồm cả mủ skim đạt 858 tỷ đồng. Lợi nhuận 9 tháng trước thuế của PHR ước đạt 284,2 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt gần 5% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh PHR sau 9 tháng

Về công tác tài chính, công ty đã điều chỉnh kế hoạch giá thành nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2017 và trình Tập đoàn Cao su phê duyệt. Phối hợp Chi cục thuế các huyện trên địa bàn kiểm tra vườn cây KTCB đề nghị miễn tiền thuê đất năm 2017.

Lũy kế 9 tháng công ty nộp ngân sách Nhà nước 99,37 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 60 tỷ đồng.

Quý IV, PHR đặt kế hoạch vượt sản lượng khai thác 7.786 tấn mủ qui khô (tỷ lệ 35% còn lại trong năm 2017), riêng kế hoạch tháng 10 dự kiến đạt 1.680 tấn (12%). Kế hoạch thu mua trong quý IV đạt 4.000 tấn tăng nguồn nguyên liệu chế biến. Công ty dự kiến vượt sản lượng năm từ 3 – 5%.

Ngoài ra, PHR sẽ tổ chức đấu giá thanh lý 600 ha cao su, chuẩn bị đất trồng tái canh đầu mùa mưa 2018.

Bạch Mộc
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: