Sự kiện hot
3 tháng trước

Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) tiếp tục lỗ sau soát xét báo cáo tài chính

Những điều chỉnh lớn trên BCTC sau soát xét tập trung vào chi phí quản lý doanh nghiệp và thu nhập khác. Trong đó chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 13,8 tỷ đồng trước đó lên thành 82,5 tỷ đồng, chủ yếu do công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 65 tỷ đồng.

CTCP VKC Holdings (tên cũ CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh, VKC) mới đây đã công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều điều chỉnh so với BCTC quý 2 công ty tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh thu không điều chỉnh nhiều so với số tự lập, đạt gần 238 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí vốn, VKC Holdings còn lãi gộp hơn 6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu doanh thu tài chính cũng không điều chỉnh nhiều, đạt hơn 4,1 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính điều chỉnh tăng thêm gần 2 tỷ đồng, từ 17,2 tỷ đồng theo số trên BCTC quý 2/2022 lên đến 19 tỷ đồng sau soát xét do điều chỉnh tăng chi phí lãi vay.

Những điều chỉnh lớn trên BCTC sau soát xét tập trung vào chi phí quản lý doanh nghiệp và thu nhập khác. Trong đó chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 13,8 tỷ đồng trước đó lên thành 82,5 tỷ đồng, chủ yếu do công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 65 tỷ đồng.

Chỉ tiêu thu nhập khác điều chỉnh tăng từ 2,7 tỷ đồng lên 9,5 tỷ đồng, nhờ ghi nhận khoản giá trị hàng tồn kho thừa không thể xác định được.

Còn chỉ tiêu chi phí khác ảnh nhưởng nhiều nhất, điều chỉnh tăng từ dưới 1 tỷ đồng theo số liệu trên BCTC quý 2/2022 lên đến 102,8 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh tăng hơn 102 tỷ đồng, đây chính là do công ty phải ghi nhận khoản giá trị tồn kho thiếu không xác định được.

Những yếu tố trên tác động khiến cho chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên BCTC sau soát xét ghi lỗ hơn 191 tỷ đồng trong khi BCTC quý 2/2022 ghi nhận luỹ kế 6 tháng đầu năm VKC Holdings lỗ hơn 24,6 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch hơn 166 tỷ đồng sau soát xét.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: