Sự kiện hot
3 năm trước

CenLand huy động vốn để trả nợ gốc

Số tiền dự kiến huy động được trong 3 lần phát hành này gần 912 tỷ đồng; Trong đó, 400 tỷ đồng dùng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Và 112 tỷ đồng dùng trở nợ gốc ngân hàng khác.

CenLand huy động vốn để trả nợ gốc - Ảnh 1

HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE) vừa công bố Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 105,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.056 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty sẽ phát hành gần 9,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:1, thời gian dự kiến trong năm nay sau khi có sự chấp thuận của UBCK. 

Song song đó, CenLand sẽ phát hành 4,8 triệu cổ phiếu phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Và Công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu 91,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 100:95.

Số tiền dự kiến huy động được trong 3 lần phát hành này gần 912 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến dùng 400 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công. 400 tỷ đồng dùng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Và 112 tỷ đồng dùng trở nợ gốc ngân hàng khác.

Trong năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% xuống mức 2.114 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 23%, xuống gần 302 tỷ đồng.

Năm 2020, Cenland đặt mục tiêu doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 2.441 tỷ đồng và 400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 5% và 2% so với năm 2019. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp thực hiện được hơn 86% mục tiêu doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.892 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 81%, bao gồm nợ phải thu ngắn hạn 1.670 tỷ đồng (tăng 16%) và các khoản phải thu dài hạn 1.477 tỷ đồng (tăng 126%).

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: