Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cenland muốn vay gần 1.300 tỷ đồng đầu tư dự án Louis City Hoàng Mai

Khoản vốn vay sẽ được dùng để đầu tư vào một phần sản phẩm bất động sản (dự kiến gồm 65 lô biệt thụ và 12 lô liền kề) tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (Louis City Hoàng Mai) do CTCP Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Cenland muốn vay gần 1.300 tỷ đồng đầu tư dự án Louis City Hoàng Mai - Ảnh 1

Thông tin từ CTCP bất động sản Thế Kỷ (Cen land), Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã: CRE) vừa ra nghị quyết thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Hà tối đa 1.272 tỷ đồng.

Theo đó, khoản vốn vay sẽ được dùng để đầu tư vào một phần sản phẩm bất động sản (dự kiến gồm 65 lô biệt thụ và 12 lô liền kề) tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (Louis City Hoàng Mai) do CTCP Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Thời hạn vay lần này sẽ theo dòng tiền thực tế của dự án. Lãi suất vay theo thông báo của BIDV Thái Hà từng thời kỳ và được công ty chấp nhận.

Đồng thời, CenLand thông qua phương án cầm cố, thế chấp một phần dự án trên cho khoản vay từ BIDV, ngoài ra thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo khác (nếu có) của công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho khoản vay.

Về tình hình kinh doanh, trong quì IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận 

doanh thu thuần đạt 806 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 29% lên 601 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận gộp giảm 12% xuống còn hơn 204 tỷ đồng. 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty đạt 4,8 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kì 2019. Sau khi trừ chi phí bán hàng (19 tỷ đồng) và chi phí quản lí doanh nghiệp (65 tỷ đồng), lợi nhuận thuần của Cenland đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 9,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, giảm 9%.

Lũy kế cả năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% xuống mức 2.114 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 23%, xuống gần 302 tỷ đồng.

Năm 2020, Cenland đặt mục tiêu doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 2.441 tỷ đồng và 400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 5% và 2% so với năm 2019. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp thực hiện được hơn 86% mục tiêu doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.892 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 81%, bao gồm nợ phải thu ngắn hạn 1.670 tỷ đồng (tăng 16%) và các khoản phải thu dài hạn 1.477 tỷ đồng (tăng 126%).

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: