Sự kiện hot
3 tháng trước

CEO Group báo lãi tăng mạnh trong quý III/2022, cùng kỳ năm trước lỗ gần 60 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của CEO đạt mức 1.052 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 373 tỷ đồng, tăng 306 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,4%. Doanh thu tài chính 9 tháng tăng 48%, đạt 40 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ, đạt 94 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 48%, đạt 60 tỷ đồng. CEO Group cũng có thêm 4,4 tỷ đồng lãi khác.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã CK: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lỗ 58,8 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp chính đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng mạnh từ 59 tỷ cùng kỳ lên 215 tỷ đồng. Lợi lợi nhuận gộp đạt 135 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần. Biên lãi gộp được cải thiện từ 11% lên 40%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính trong quý ổn định ở mức 12 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 7,4% và 45%% về còn 30,7 tỷ đồng và 21,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng mạnh gấp 33 lần, từ 986 triệu đồng lên 33,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của CEO đạt mức 1.052 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 373 tỷ đồng, tăng 306 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,4%. Doanh thu tài chính 9 tháng tăng 48%, đạt 40 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ, đạt 94 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 48%, đạt 60 tỷ đồng. CEO Group cũng có thêm 4,4 tỷ đồng lãi khác.

Kết quả, CEO Group báo lãi sau thuế là 111 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng mạnh so với khoản lỗ 223,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2021. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 300 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đã đạt được sau 9 tháng, CEO Group mới hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 37,1% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của CEO Group đạt 7.846 tỷ đồng, tăng 11%, tương ứng tăng thêm gần 800 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 318 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty cũng có 748 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 4.297 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 327 tỷ đồng lên 1.146 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.662 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 870 tỷ đồng, tăng 3,5% và vay dài hạn đạt 792 tỷ đồng, giảm 12,5% so với con số đầu năm.

Vào tháng 10 vừa qua, CEO Group đã nhận được công văn của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được điều chỉnh tăng lên mức 49%.

Doanh nghiệp cho biết, việc nới “room” ngoại sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CEO lên mức tối đa 49%.

Trước đó, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Tập đoàn CEO đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty trong đó loại bỏ các ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc phát hàng tăng vốn điều lệ, CEO Group cho biết, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán dự kiến sẽ được chấp thuận vào cuối quý IV/2022. Do đó, thời điểm dự kiến phát hành sẽ lùi lại và rơi vào quý I - quý II/2023. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: