Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

CEO Group (CEO) báo lãi năm 2022 gấp 3 lần năm trước ghi nhận 278 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2022, CEO Group đạt 2.549 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 278 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt cao gấp 2,8 lần và gần 3 lần năm trước.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế cả năm 2022 ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Trong quý IV/2022, CEO ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.497 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản ghi nhận hơn 1.390 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu mảng cung cấp dịch vụ cũng tăng từ hơn 60 tỷ lên gần 107 tỷ đồng. Quý này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh từ gần 302 tỷ về hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu do không còn khoản lãi đột biến nhờ thanh lý khoản đầu tư. Trong khi đi, chi phí bán hàng tăng mạnh từ 27 tỷ lên 198 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng hơn 188 tỷ đồng trong quý IV, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021.  

Lũy kế cả năm 2022, CEO Group đạt 2.549 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 278 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt cao gấp 2,8 lần và gần 3 lần năm trước.

Tại ngày 31/12/2022, quy mô tài sản sản của doanh nghiệp hơn 7.060 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng 47% lên hơn 1.248 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 2,4 lần lên gần 1.468 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1.372 tỷ đồng).

Doanh nghiệp còn hơn 1.210 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm hơn một nửa so với đầu năm), tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.135 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (gần 55 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của CEO Group tính đến cuối năm 2022 hơn 3.341 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay giảm 33% về 1.165 tỷ đồng. Ngược lại, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 31% lên 430 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: