Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

CEO Group lỗ quý thứ 4 liên tiếp ghi nhận 48 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CEO Group tiếp tục báo lỗ gần 224 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 103 tỷ đồng). Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng và LNST 80 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành hơn 25% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 và 9 tháng năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 124 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận giảm 49% về hơn 94 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 11% xuống hơn 64 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng trưởng mạnh hơn doanh thu khiến công ty lỗ gộp gần 14 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 44% xuống còn gần 11%.

Hoạt động tài chính mang lại doanh thu hơn 11 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm. Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. CEO Group vẫn lỗ gần 48 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi hơn 35 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lãi gần 16 tỷ đồng. Đây là quý thứ tư liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ ròng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CEO Group tiếp tục báo lỗ gần 224 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 103 tỷ đồng). Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng và LNST 80 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành hơn 25% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của CEO Group giảm nhẹ so với đầu năm về gần 7.012 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ gần 229 tỷ đồng về hơn 59 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng giảm từ gần 527 tỷ đồng về 380 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến đến cuối tháng 9 ở mức 3.783 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 52%, ghi nhận hơn 1.968 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: