Sự kiện hot
4 năm trước

Chi phí rủi ro dự phòng giảm mạnh, lãi trước thuế 2019 của VietABank tăng gấp đôi

Mặc dù lãi thuần từ nhiều mảng kinh doanh chính giảm nhưng nhờ cắt giảm 27% chi phí dự phòng nên lợi nhuận trước thuế của VietABank tăng gấp đôi và đạt hơn 300 tỉ đồng năm 2019.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 300 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2018.

Riêng lợi nhuận trước thuế quí IV đạt 107 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước âm 4 tỉ đồng.

Hầu hết mảng hoạt động chính của VietABank năm qua đều giảm hoặc có nhưng chiếm tỉ trọng nhỏ. Thu nhập lãi thuần giảm 8,2% xuống 1.019 tỉ đồng; hoạt động dịch vụ tiếp tục lỗ 13 tỉ đồng, năm trước đó lỗ 8 tỉ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh từ 74 tỉ đồng lên 229 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhờ cắt giảm hơn 27% chi phí dự phòng nên lợi nhuận trước thuế của VietABank vẫn tăng gấp đôi so với 2018.

Chi phí rủi ro dự phòng giảm mạnh, lãi trước thuế 2019 của VietABank tăng gấp đôi  - Ảnh 1.
Kết quả kinh doanh 2019 của VietABank (Đvt: Tỉ đồng; nguồn: BCTC VietABank)

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của VietABank tăng 7,3% so với đầu năm lên 76.474 tỉ đồng. Tăng trưởng cho vay đạt 12,4% với 42.624 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng 47.429 tỉ đồng, tăng 14,7%

Do VietABank chưa công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ con số nợ xấu và số dư trái phiếu VAMC.

Chi phí rủi ro dự phòng giảm mạnh, lãi trước thuế 2019 của VietABank tăng gấp đôi  - Ảnh 2.
Kết quả kinh doanh 2019 của VietABank (Đvt: Tỉ đồng; nguồn: BCTC VietABank)

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: