Sự kiện hot
6 tháng trước

Chứng khoán Agribank (AGR) bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ông Lê Sơn Tùng chịu trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco - AGR) vừa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Lê Sơn Tùng giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 29/11/2022. Ông Lê Sơn Tùng chịu trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Trong quý III/2022 đơn vị ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 84 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết theo từng mảng hoạt động, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) trong quý 3là 11,5 tỷ đồng, tăng 58 % so với cùng kỳ. Doanh thu từ cho vay và phải thu là 39 tỷ đồng, tăng 15% so quý 3/2021.

Với sự sụt giảm về thanh khoản, doanh thu mảng môi giới chứng khoán giảm gần 40% xuống còn 15,5 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng gấp đôi lên gần 13 tỷ đồng.

Trong quý 3 vừa qua, chi phí hoạt động của Agriseco là 23 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Kết quả, Chứng khoán Agribank báo lãi sau thuế 30 tỷ đồng trong quý 3, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Agriseco ghi nhận tổng doanh thu đạt 272,19 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 102,04 tỷ đồng, giảm 67,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Agriseco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 430 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 178 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 125,1 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 70,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Agriseco giảm 2,8% so với đầu năm về 2.661,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay đạt 1.826,5 tỷ đồng, chiếm 68,6% tổng tài sản; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (HTM) ghi nhận 630 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; các khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận 137,5 tỷ đồng, chiếm 5,2% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: