Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Chứng khoán APEC (APS) dự kiến chào bán riêng lẻ 3,9 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp lên phương án chào bán 3,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán 12.000 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

HĐQT CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APEC, mã chứng khoán APS – sàn HNX) vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chào bán 3,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán 12.000 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Thời điểm thực hiện trong quý IV sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ưu tiên cổ đông hiện hữu.

Vào cuối tháng 7, APEC đã chốt danh sách cổ đông để phát hành 39 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phân phối 1:1. Sau 2 phương án phát hành, công ty chứng khoán dự kiến tăng vốn điều lệ từ 390 tỷ đồng lên 823 tỷ đồng.

Mục tiêu huy động vốn để bổ sung cho hoạt động tự doanh, đầu tư công nghệ và nguồn vốn vay margin.

Về hoạt động kinh doanh, APEC ghi nhận doanh thu giảm 17% xuống 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động giảm mạnh, cụ thể là chi phí hoạt động tư vấn tài chính giảm từ 50 tỷ về 11,7 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 37,7 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu APS hiện giao dịch vùng 16.300 đồng/cp, tăng 60% trong vòng gần 2 tháng qua và cao hơn 36% mức giá chào bán riêng lẻ.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: