Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

Chứng khoán Bảo Việt mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu BVSH2123001

BVS cho biết trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài. Theo kế hoạch, số tiền thu về từ hoạt động phát hành này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của BVSC.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu BVSH2123001.

BVS cho biết trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài. Theo kế hoạch, số tiền thu về từ hoạt động phát hành này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của BVSC.

Đây là lô trái phiếu duy nhất của đơn vị này và được phát hành vào năm 2021, là loại không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm, thời gian đáo hạn là ngày 22/12/2023. Tổng số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 100 tỷ đồng. BVS dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào ngày 30/11/2022.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 162 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu môi giới chứng khoán cùng doanh thu tự doanh giảm mạnh.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) quý 3 đạt 11,4 tỷ đồng giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, thu từ môi giới chứng khoán giảm 40% (tương ứng 45 tỷ đồng) xuống còn 67 tỷ đồng.

Xét chi phí hoạt động, BVSC ghi nhận khoản lỗ các tài sản FVTPL giảm hơn 53% còn gần 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL giảm 84% còn lỗ 3 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí môi giới chứng khoán cũng được cải thiện 37% xuống còn hơn 50 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động đạt 81 tỷ đồng, giảm 34% so với quý 3/2021.

Đáng chú ý, trong kỳ Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến hơn 21 tỷ đồng toàn bộ từ lãi tiền gửi không kỳ hạn, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 6 triệu đồng. Luỹ kế đến 30/9, lãi tiền gửi không kỳ hạn đem lại 44 tỷ đồng doanh thu tài chính cho công ty.

Khấu trừ các chi phí, BVSC báo lãi trước thuế hơn 47 tỷ đồng và sau thuế đạt 38 tỷ đồng; lần lượt tăng 11% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BVSC thu về 646 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18% so với cùng kỳ. Đồng thời, lợi nhuận trước và sau thuế ghi nhận lần lượt 128 tỷ đồng và 102 tỷ đồng; lần lượt giảm 44% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BVSC đã giảm 23% so với đầu năm xuống còn 4.388 tỷ đồng. Trong đó, các khoản FVTPL có giá trị hợp lý hơn 512 tỷ đồng, giảm 31% so với hồi đầu năm, chủ yếu do trái phiếu giảm 42%, từ hơn 480 tỷ đồng xuống gần 278 tỷ đồng.

Mặt khác, các khoản phải thu giảm mạnh từ hơn 28 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 60 triệu đồng thời điểm cuối quý 3, chủ yếu sụt giảm từ phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính. Ngoài ra, phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp còn hơn 9 tỷ đồng, trong khi đầu năm lên tới 181 tỷ đồng. Cùng với đó, nợ phải trả dài hạn giảm 10% còn 125 tỷ đồng, đây là khoản trái phiếu phát hành dài hạn và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: