Sự kiện hot
4 tháng trước

Chứng khoán Smart Invest chào bán 80 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông sở hữu một cổ phiếu AAS sẽ có một quyền, một quyền được mua một cổ phiếu phát hành thêm.

Chứng khoán Smart Invest (HoSE:AAS)  vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông sở hữu một cổ phiếu AAS sẽ có một quyền, một quyền được mua một cổ phiếu phát hành thêm.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 800 tỷ đồng, mục đích sử dụng nhằm sung vốn cho các hoạt động kinh doanh. Về việc phân bổ số tiền này, Chứng khoán Smart Invest sẽ trích 400 tỷ cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường, đổ 240 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, và rót 160 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Sau phát hành, vốn điều lệ gấp đôi lên 1.600 tỷ đồng. Công ty dự kiến phát hành trong quý IV/2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận về đợt chào bán. Quyền mua cổ phiếu có thể được chuyển nhượng cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần.

Ngoài ra, HĐQT sẽ phát hành 40 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm ngoái với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu hai cổ phiếu AAS sẽ nhận về một cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ này cao hơn phương án chi trả cổ tức đã thông qua trước đó với tỷ lệ 30%.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, tương đương 409,7 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: