Sự kiện hot
2 năm trước

Chứng khoán SSI chuẩn bị tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng

Với quy mô vốn điều lệ này, SSI tiếp tục là công ty chứng khoán số 1 về vốn điều lệ, thậm chí lớn hơn nhiều ngân hàng như TPbank, LPB, OCB… và bỏ xa nhóm ngân hàng quy mô nhỏ.

Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ từ mức gần 10.000 tỷ đồng lên 14.921 tỷ đồng, tương ứng tăng 50%.

Vốn điều lệ của SSI là 9.947,5 tỷ đồng (bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP), tương ứng số cổ phiếu đang lưu hành là 994,75 triệu cổ phiếu. SSI dự kiến phát hành thêm tối đa 497,5 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 15.000 đồng/cp.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới. Sau khi hoàn tất tăng vốn, vốn điều lệ SSI sẽ là gần 15.000 tỷ đồng.

Với quy mô vốn điều lệ này, SSI tiếp tục là công ty chứng khoán số 1 về vốn điều lệ, thậm chí lớn hơn nhiều ngân hàng như TPbank, LPB, OCB… và bỏ xa nhóm ngân hàng quy mô nhỏ.

Theo đại diện SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Các công ty chứng khoán hiện nay đang tiếp tục có động thái tăng vốn khủng, ngoài SSI, vừa qua, VND cũng có tờ trình tăng vốn lên gấp đôi. Theo thông tin ghi nhận của người viết, nhiều CTCK khác cũng đang lên kế hoạch tiếp tục tăng vốn để gia tăng khả năng cung cấp margin.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: