Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Chứng khoán Trí Việt lãi 6 tháng gấp 4,5 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của TVB đạt hơn 242 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước và vượt 2% kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động tự doanh đóng góp 138 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu; hoạt động môi giới đạt 52 tỷ đồng, chiếm 21% và cho vay margin đạt 47 tỷ đồng, chiếm 19%. Dư nợ cho vay margin đạt 700 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (HNX: TVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm với nhiều con số tăng trưởng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của TVB đạt hơn 242 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước và vượt 2% kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động tự doanh đóng góp 138 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu; hoạt động môi giới đạt 52 tỷ đồng, chiếm 21% và cho vay margin đạt 47 tỷ đồng, chiếm 19%. Dư nợ cho vay margin đạt 700 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 163 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ, là con số cao nhất trong 15 năm từ khi thành lập đến nay của công ty. Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý II đạt gần 86 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Như vậy sau 6 tháng, Chứng khoán Trí Việt đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra. Lý giải về kết quả trên, lãnh đạo công ty cho biết bên cạnh sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm thì một yếu tố quan trọng khác là chiến lược đẩy mạnh hoạt động tự doanh, nâng cao chất lượng hoạt động môi giới với tiêu chí an toàn - hiệu quả. 

Lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Trí Việt cũng đã có nhiều cải thiện rõ nét trong thời gian gần đây. Năm 2020, công ty đạt hơn 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,7 lần năm trước. Chỉ trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận công ty đã gấp đôi cả năm 2020.

Vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Trí Việt cuối quý II hơn 800 tỷ đồng. Trong quý I, công ty đã thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 547 tỷ đồng lên 711 tỷ đồng.  Sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn với tỷ lệ 2:1 trong tháng 7, vốn điều lệ của TVB đạt 1.067 tỷ đồng, gấp 38 lần so với năm 2016. Với sự gia tăng nguồn vốn, công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động cho vay margin và phát triển mạnh các hoạt động IB trên thị trường. 

Năm 2020, công ty đã chi trả cổ tức ở mức 10% vốn điều lệ. Tháng 6 vừa qua, Chứng khoán Trí Việt đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 9,6% bằng tiền.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: