Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Chứng khoán VIX báo lãi quý II tăng 51%

Lũy kế 6 tháng, doanh thu của CTCK này đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 46 tỷ đồng và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2021.

Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 ghi nhận 356 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Kỳ này, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 265 tỷ đồng, tăng 79%. 

Trong đó, lãi bán tài sản tài chính là 292 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là 19,3 tỷ đồng. Phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản tài chính ghi âm 98 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là đánh giá tăng 104 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX còn có khoản cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính là 71 tỷ đồng, gấp 2,8 lần quý II/2020.

Lãi từ cho vay và phải thu ở mức 36,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần quý II/2020. Doanh thu môi giới đạt 48,5 tỷ đồng, gấp 7,6 lần. 

Chi phí hoạt động cũng gấp 2,5 lần cùng kỳ và lên 206 tỷ đồng. Phần lỗ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh lên mức 180,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần, trong đó, lỗ bán tài sản tài chính là 88 tỷ đồng và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính là 92 tỷ đồng. Kết quả, VIX báo lãi sau thuế quý II gần 108 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế 6 tháng, doanh thu của CTCK này đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 46 tỷ đồng và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2021.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận  2.921 tỷ đồng, tăng 38% so với số cuối năm ngoái. Sau khi giảm đáng kể giá trị danh mục FVTPL ở cuối quý I thì đến cuối quý II, khoản này của VIX tăng lên mức 1.332,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,5% so với cuối năm trước và tăng 62% so với cuối quý I.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: