Sự kiện hot
4 tháng trước

Chứng khoán VIX báo lãi sau thuế năm 2021 đạt 735,5 tỷ đồng

Năm 2021, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu đạt 1.569,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, lần lượt tăng 118% và 121% so với thực hiện trong năm 2020.

CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX – sàn HOSE) vừa công bố tình hình kinh doanh trong quý IV/2021 và lũy kế năm tài chính 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ lên 313,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 20,1% lên 199,1 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý IV/2021, lãi bán các tài sản tài chính tăng 141% so với cùng kỳ lên 148,7 tỷ đồng và chiếm 47,5% tổng doanh thu; doanh thu môi giới chứng khoán tăng 355% lên 83 tỷ đồng và chiếm 26,5% tổng doanh thu; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 354% lên 77,2 tỷ đồng và chiếm 24,6% tổng doanh thu của công ty.

Năm 2021, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu đạt 1.569,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, lần lượt tăng 118% và 121% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng 319% so với cùng kỳ lên 775,9 tỷ đồng; cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng 155% lên 244,8 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 483% lên 220 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 247% lên 185 tỷ đồng. Nhìn chung, kết thúc năm tài chính 2021, tất cả các hoạt động của công ty từ tự doanh, môi giới, cho vay … đều tăng trưởng ấn tượng.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của VIX đạt 4.729,6 tỉ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm. Trong đó, công ty có 80,4 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1.600 tỉ đồng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và 2.990 tỉ đồng số dư các khoản cho vay.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: