Sự kiện hot
3 năm trước

Chứng khoán VIX chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

Doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 19.157.846 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (MCK: VIX) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 19.157.846 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này cũng dự kiến phát hành thêm gần 128 triệu cổ phiếu. Quyền thực hiện mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua). Giá phát hành cổ phiếu mới là 10.000đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký quyền mua từ 20/9/2021 đến ngày 11/10/2021.

Về tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu  đạt 356 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2020. Trong quý, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 265 tỷ đồng, tăng 116,9 tỷ đồng, tương đương mức tăng 79,2%. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính là 292 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là 19,3 tỷ đồng. VIX còn có khoản cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính là 71 tỷ đồng, gấp 2,8 lần quý II/2020.

Lãi từ cho vay và phải thu ở mức 36,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần quý II/2020. Doanh thu môi giới đạt 48,5 tỷ đồng, gấp 7,6 lần.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng gấp 2,5 lần cùng kỳ và lên 206 tỷ đồng. Phần lỗ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh lên mức 180,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần, trong đó, lỗ bán tài sản tài chính là 88 tỷ đồng và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính là 92 tỷ đồng.

Kết quả, VIX báo lãi sau thuế quý II đạt 107,8 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước (70,7 tỷ đồng). Mặc dù vậy, mức lợi nhuận này của VIX là thấp nhất trong vòng 4 quý vừa qua, đặc biệt là trong quý I/2021, công ty này lãi sau thuế đạt tới 319 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 2.921 tỷ đồng, tăng 38% so với số cuối năm ngoái. Cho vay hoạt động margin ở mức gần 1.100 tỷ đồng, tăng 59% so với cuối năm trước và chỉ tương đương so với cuối quý I./.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: