Sự kiện hot
5 năm trước

Chuyển hoạt động kinh doanh KCN cho công ty con, lợi nhuận Tín Nghĩa giảm 80%

Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Tín Nghĩa (Timexco) đạt 20,7 tỷ đồng, giảm mạnh 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

TCT Tín Nghĩa đã hoàn thành cổ phần hóa vào tháng 5 năm 2016

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (đã được soát xét) của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (Timexco) cho thấy sự sụt giảm cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh Timexco 6 tháng đầu năm

Doanh thu bán hàng sau 6 tháng đầu năm đạt 3.361 tỷ đồng (giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm 2016), giá vốn hàng cũng sụt giảm với tỷ lệ tương đương.

Việc doanh thu sụt giảm nguyên nhân một phần do Tổng công ty tái cấu trúc góp vốn tài sản thuần khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2 vào CTCP Đầu tư KCN Tín Nghĩa, làm cho doanh thu từ hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá trị góp vốn 268,4 tỷ đồng, phần vốn góp được các bên xác định căn cứ giá trị ghi sổ của KCN Nhơn Trạch giai đoạn 2, qua đó gần như Timexco gần như chuyển hoạt động kinh doanh khu công nghiệp sang cho công ty con.

Ngoài ra doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản cũng giảm tới 80% chỉ còn hơn 21 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của Timexco

Lợi nhuận gộp của công ty giảm mạnh hơn tới 60% khiến cho biên lãi gộp giảm theo từ 4,8% xuống chỉ còn 2,5%.

Doanh thu tài chính giảm 40% nhưng chi phí tài chính của công ty cũng được cắt giảm trên 30%. Các loại chi phí khác đều được Timexco điều chỉnh giảm sâu trong kỳ.

Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Timexco đạt 20,7 tỷ đồng, giảm mạnh 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai là chủ nợ lớn nhất

Kết thúc quý II, tổng tài sản Timexco đạt 6.530 tỷ đồng, tăng 430 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng hàng hóa tồn kho thêm 560 tỷ đồng. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, tiền và tương đương tiền lại giảm mạnh từ 520 tỷ xuống chỉ còn hơn 86 tỷ đồng.

Cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều tăng trong kỳ khiến cho tổng nợ của Timexco tăng thêm 520 tỷ.

Trong các khoản vay của Timexco tính đến thời điểm 30/6 ghi nhận, vay ngắn hạn 1.679 tỷ đồng, lớn nhất là khoản vay 600 tỷ đồng với Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai (cổ đông lớn nhất tại Timexco) theo dạng vay tín chấp, lãi suất 7%/năm.

Các khoản vay đến dài hạn đến hạn trả giá trị 143 tỷ đồng, vay dài hạn 390 tỷ. Cùng với đó Công ty có 70 tỷ đồng nợ trái phiếu đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank), sẽ đến hạn trả nợ vào năm sau.

Timexco còn có vay nợ 755 tỷ đồng đối với các bên liên quan, đây đều là các khoản vay tín chấp.

Các khoản vay của Timexco với bên liên quan

Ở chiều ngược lại, Timexco có những khoản phải thu về cho vay tương đối lớn, đặc biệt là khoản thu về cho vay CTCP Khu công nghiệp Tín Nghĩa Phương Đông 625 tỷ đồng. Khoản vay này được ký kết ngày 21/7/2016, hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng với thời hạn cho vay kéo dài 5 năm. CTCP KCN Tín Nghĩa Phương Đông không phải thanh toán nợ gốc và lãi cho đến khi hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng khu công nghiệp Đất Đỏ.

Tỉnh Đồng Nai chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa

Báo cáo bán niên soát xét của Timexco, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm ngày 30/6 Tỉnh ủy Đồng Nai chưa có phê duyệt quyết toán cổ phần hóa. Vào ngày 12/7, tỉnh ủy Đồng Nai phê duyệt giá trị thực tế phần vốn Ngân sách Đảng tại thời điểm Tổng công ty Tín Nghĩa chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Được biết, Tín Nghĩa được chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ hồi tháng 5 năm 2016. Hiện tại, cơ cấu cổ đông Tín Nghĩa bao gồm cổ đông lớn nhất Tỉnh ủy Đồng Nai (nắm 46,4% vốn), cổ đông chiến lược CTCP Đầu tư Thành Thành Công (tỷ lệ 37,54% vốn cổ phần) và các cổ đông khác (nắm trên 16% vốn còn lại).

Cơ cấu cổ đông Timexco tính đến 30/6/2017

Bạch Mộc
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: