Sự kiện hot
2 năm trước

CM Việt Nam phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020

CMS dự kiến phát hành 34,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 64% so với thị giá).

Thông tin từ CTCP CMVIETNAM (HNX: CMS), doanh nghiệp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2021 vào sáng 22/12/2021.

Theo đó, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty, xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính, điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020, bổ sung ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT…

CMS dự kiến phát hành 34,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 64% so với thị giá).

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua bao gồm 39 cá nhân. Trong đó, có 1 lãnh đạo là ông Nguyễn Đức Hưởng - Thành viên HĐQT và 2 cá nhân liên quan đến ông Hưởng đăng ký mua tổng cộng hơn 17,6 triệu cổ phiếu. Nếu thương vụ thành công, vị Thành viên HĐQT này sẽ sở hữu tổng cộng 21,48 triệu cổ phiếu CMS (tỷ lệ 41,63% vốn).

Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 344 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư mua sắm trang thiết bị thi công, chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của CMS sẽ tăng từ 172 tỷ đồng lên 516 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc phê duyệt, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC 2020. Cụ thể, CMS sẽ xóa nợ phải thu, phải trả và ghi nhận tổn thất đối với sản lượng dở dang của dự án Sông Bạc. Giá trị tổn thất hơn 21 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CMS sẽ xóa nợ phải thu tiền ứng trước Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Phoenix (265 triệu đồng), hoàn số dư quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 5 tỷ đồng. Theo đó, CMS sẽ điều chỉnh hồi tố BCTC 2020 với chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 8 tỷ đồng so với trước hồi tố), hàng tồn kho (giảm 21 tỷ đồng), nợ phải trả (giảm 9 tỷ đồng) và vốn chủ sở hữu (giảm gần 20,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, HĐQT CMS cũng dự kiến bổ sung thêm ngành nghề tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh ở một số lĩnh vực khác.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: